Zasady wynajmu

Warunkiem wynajmu sprzętu jest akceptacja regulaminu i złożenie zamówienia na wskazany adres e-mail.

Zamówienie powinno zawierać przynajmniej datę i godzinę odbioru oraz zwrotu, oznaczenie sprzętu, szczegółowe dane zamawiającego.

Każde urządzenie w Liverent.pl jest sprawdzane przed i po wynajmie oraz wydawane klientowi w pełni sprawne. We własnym interesie najemca powinien sprawdzić sprzęt w momencie wydania.

Najemca jest zobowiązany użytkować sprzęt ze szczególną ostrożnością i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt.

Minimalny okres wynajmu to 24 godziny.

Osoby fizyczne oraz firmy wynajmujące w Liverent.pl pierwszy raz, zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej o wartości sprzętu, pozostawieniu w depozycie rzeczy odpowiadającej wartości wynajmowanego sprzętu lub do wynajęcia sprzętu z asystentem.

W momencie zawierania umowy najmu, najemca powinien mieć przy sobie dwa dokumenty stwierdzające tożsamość.